Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Trænger du eller din organisation til en faglig opdatering? Så er Akademisk Formidling leveringsdygtig i gode kurser i sprog, formidling og medierelationer. Vi skræddersyer kurser så de passer præcis til dig organisation – og vi er også fast leverandør til andre kursusudbydere.


  • Undgå at blive taget gidsel i medierne. Mange forskere og eksperter er tilbageholdende med at udtale sig til pressen, fordi de risikerer at blive misforstået eller koblet på andres dagsordener. På dette kursus for forskere, forskningsinstitutioner og andre vidensformidlere lærer deltagerne om hvordan man arbejder med medierne, hvordan man sikrer at ens forskning og formidling ikke bliver fejlfortolket eller brugt forkert – og hvad man gør hvis det allerede er sket. Læs mere 


  • Skriv godt fagsprog. Akademisk sprog kan godt være smukt, flydende og nemt at læse – også uden at man behøver gå på kompromis med faglighed og præcision. Med klar og intuitiv opbygning både af den samlede tekst, dens afsnit og de enkelte sætninger kan det tørre og abstrakte få liv og nerve. Læs mere


  • Skriv rapporter der bliver læst. Hver dag udgives talrige rapporter, pjecer og informationsmaterialer baseret på faglige og videnskabelige undersøgelser. De indeholder vigtig viden der skal formidles videre. Men indforståede termer, trist akademisk opbygning og manglende layout gør rapporterne svært tilgængelige – uagtet hvor seriøst og vigtigt budskabet er. På kurset får deltagerne redskaber til at strukturere, skrive, layoute og publicere fagmateriale så modtagerne kan forstå og bruge den viden det rummer. Læs mere


Lær noget nyt!

HAR DU BRUG FOR ET KURSUS?

Notarer sidder ved deres skrivemaskiner på gaden uden for byretten i Amman, Jordan, klar til at hjælpe folk der ikke er så gode til at skrive og formulere sig. Foto fra 2021.