Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Sproget – vores fornemmeste værktøj

Gør dit sprog lyst og let med gode alternativer til de tørre og snørklede udtryk!


Når du har skrevet en tekst, så løb den igennem en ekstra gang. Slet unødvendigt fyld, og find kortere og mere moderne erstatninger for nogle af de lange ord og formuleringer. Du skal ikke skrive ’pixisprog’, men de små ord på to, tre og fire bogstaver er gode fordi de varierer tekstbilledet – især i tekster med lange fagudtryk i. Teksten bliver lettere, lysere og mere varieret at se på – og mere indbydende at læse.


Du kan få inspiration i min oversigt over gode alternativer til de tørre og snørklede udtryk – hent den her.

Det smukke, smidige og præcise sprog et en kernekompetence hos Akademisk Formidling. Jeg tilbyder produktion af korte og lange tekster, ghostwriting, sprogrevision, oversættelse samt rådgivning og kurser i godt sprog i e-mails, breve, notater, rapporter og fagbøger.


Men sproget er ikke bare et værktøj. Det er også tæt knyttet sammen med organisationens brand. Den måde I skriver og taler om jeres kunder, medarbejdere, produkter og værdier, fortæller en klar historie om hvem I er som organisation og samfundsaktør. Derfor er det essentielt at arbejde omhyggeligt med sproget. Her kan Akademisk Formidling hjælpe med kurser og workshops, så sproget bliver korrekt – javist, men også så det udtrykker den organisation I gerne vil være.


Mange organisationer har en sprogpolitik, der understøtter et ensartet sprog og derigennem organisationens brand. I dag bør en sprogpolitik også sikre at minoriteter og underrepræsenterede grupper oplever sig set og hørt i organisationen. Det handler om ordvalg, men også om hvordan ord og udtryk kan være værdiladede – og om at sikre at sproget formidler de værdier I gerne vil være kendte for.


Når jeg udvikler sprogpolitikker, kurser og andet sprogarbejde, sker det i tæt samarbejde med organisationens fagfolk og ofte sammen med de medarbejdergrupper der skal bruge sproget i dereshverdag. 


LAD AKADEMISK FORMIDLING HJÆLPE JER MED: 


  • Journalistik. Akademisk Formidling producerer alle typer journalistiske tekster – artikler, tweets, interviews, pressemeddelelser og debatindlæg. Jeg udarbejder informationsmateriale i form af pjecer, plakater, websider, nyhedsbreve, infografik, bøger og e-bøger, video, lyd eller apps. Lad os tale om hvilke medier og materialer der bedst understøtter jeres budskaber.


  • Notater og fagtekster. Jeg kan også hjælpe med notater, faglige referater og rapporter, fondsansøgninger og andre tekster, der skal leve op til bestemte formalia – men samtidig formidle budskabet klart og overskueligt.


  • Redaktørarbejde. Hyr Akademisk Formidling som redaktør på jeres fagblad, magasin, årsrapport eller på din bog. Jeg sikrer, at alle involverede spiller smukt sammen, så vi får et helstøbt og læsevenligt resultat. Jeg redigerer også hjemmesider og nyhedsbreve og rådgiver fagfolk om struktur, ordvalg og om at fange målgruppen.


  • Skrivekurser. Akademisk Formidling tilbyder kurser i godt, klart sprog for fagfolk; kommaer og andre tegn, og i at skrive et inkluderende sprog der appellerer til en mangfoldig målgruppe. Se eksempler


  • Sprogpolitik. Sproget er en vigtig del af jeres brand, og sprogpolitikken sætter rammerne for, hvordan I skriver i jeres organisation. Den kan være overordnet og principiel, eller den kan bestå af detaljerede hands on-retningslinjer og eksempler – eller en kombination.


  • Oversættelse. Skal din bog eller artikel oversættes til dansk? Jeg oversætter mange typer faglitteratur til dansk fra engelsk eller italiensk. I 2023 har jeg bl.a. oversat professor Joan C. Williams' højaktuelle bog om bias for Djøf Forlag.


  • Bøger. Akademisk Formidling løser mange opgaver relateret til bogproduktion – fx som bogrådgiver, redaktør og oversætter. Se eksempler

HAR DU NOGET DU SKAL HA' SKREVET?

Sådan kan tekst også se ud. Stiliseret kufisk skrift fra det 11. århundrede smykker et lofthvælv i Masjid-i-Jomeh (ofte kaldet Fredagsmoskeen) i Isfahan. Billedet er taget på en rejse i Iran i 2016.