Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Den gode e-mail: Bliv læst og få svar!


FÆRRE, KORTERE OG KLARERE E-MAILS STYRKER JERES BRAND

På verdensplan suser 300 milliarder e-mails gennem æteren hver dag, og i gennemsnit modtager mennesker der arbejder på kontor, omkring 120 mails om dagen. Det er mange at skulle læse og besvare og forholde sig til. Hvordan skal du som afsender trænge igennem den skov af e-mails, og sikre at netop din mail bliver læst, forstået og ageret på?


På kurset får du værktøjer der kan hjælpe din organisation, virksomhed, institution eller forening med at skrive bedre, kortere og færre e-mails – og ikke mindst e-mails der bliver læst og forstået.


Gennem eksempler, drøftelser og øvelser arbejder vi med hvornår og til hvem der skal skrives, hvordan den gode e-mail struktureres, og vi finder frem til den sprogtone der er rigtig i din organisation og til din målgruppe.


Vi kommer ind på:


  • Hvem skriver du e-mails til, og hvornår? Det er ikke sikkert at en e-mail er den rigtige måde at kommunikere på. Måske er det bedre at gå ned ad gangen og tale med modtageren? Vi kan også være tilbøjelige til at sætte en hel masse modtagere cc eller bcc – for en sikkerheds skyld. Kan vi gøre tingene mere enkelt?


  • Vinkling og disponering. Hvad er det præcis du vil fortælle din modtager, og hvad vil du gerne have dem til at gøre? Ved at skrælle overflødig information væk kan du få dit budskab til at stå klarere. Vi kigger også på emnefeltet og hvordan du allerede dér kan signalere hvorfor din mail er værd at læse.


  • Sprog og tone. Hvordan skriver du så din modtager forstår dig, og så modtageren selv føler sig forstået og talt til i øjenhøjde? Vanskeligt og abstrakt sprog kan gøre en mail svær at læse – men omvendt må du heller ikke tale ned til din målgruppe. Samtidig er mailen også en del af din virksomheds offentlige udtryk og brand. Hvordan tilgodeser du alt det i sproget?


  • E-mailpolitik til din organisation. Når vi er færdige med kurset, har du de grundlæggende rammer for en e-mailpolitik til din organisation, som I kan støtte jer til i jeres kommunikation, internt såvel som eksternt. Med et tydeligere brand og måske også mere enkle processer til følge.

 

INTERNT KURSUS ELLER WORKSHOP

Kurset holdes internt i jeres organisation eller gerne som en workshop, hvor vi arbejder med jeres egne e-mails og e-mailkultur.