Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Udvalgte bøger hvor jeg har medvirket som oversætter, redaktør, korrekturlæser eller udgiver:

Bøger og bogproduktion

Vi ved fra forskning, at bogen – eller i hvert fald papiret – stadig er det bedste medie, når vi skal koncentrere os om et emne og forstå det på et dybere plan. Bogens fremadskridende rytme hjælper os med at holde næsen i sporet under læsningen, mens digitale devices gør det lidt for nemt for os at hopppe frem og tilbage og over i noget helt andet.


Hvis du vil tjene mange penge, skal du ikke skrive en bog – medmindre du da lige akkurat hedder Jussi Adler Olsen. Men en bog kan gøre sig nyttig på mange andre måder. Jeg arbejder mest med fagbøger – men jeg har også rådgivet skønlitterære forfattere og fik min kandidatgrad med et speciale om alle tiders store historiefortæller: Giovanni Boccaccio, forfatteren til Dekameron fra 1350.

Fagbogen samler og synliggør din viden og er med til at styrke dit personlige og faglige brand. Den kan føre til andre opgaver – fx rådgivning, foredragsvirksomhed eller udvidelse af dit faglige netværk. Den kan også gøre dig kendt i mediekredse, så du bliver den ekspert som journalister ringer til når de har brug for baggrundsviden eller en kilde i en artikel eller et program. Bogen skaber synlighed om dit fagområde og er med til at brande den organisation du er en del af. Den kan blive en vigtig del af den faglige og professionelle platform du står på og taler ud fra.


BRUG AKADEMISK FORMIDLING SOM: 


   • Bogrådgiver. Før du går i gang med at skrive, er det en god ide at drøfte bogprojektet med en erfaren bogrådgiver. Bogrådgiveren hjælper med at afgrænse emnet, skærpe vinklen og stiller i det hele taget de ’dumme spørgsmål’ som der skal tages stilling til inden arbejdet begynder. Jeg giver også feedback på flow og struktur i bogen og på detaljer som billeder, figurer, kilder og meget andet. Du kan også få råd om hvordan du producerer og udgiver din bog.


   • Betalæser. Måske er du meget langt i skriveprocessen, men vil gerne have en udenforståendes øjne på manuskriptet inden det sendes til et forlag. Betalæseren gennemlæser manuskriptet og kommer med en grundig feedback om sprog, struktur og sammenhæng, samt forslag til det næste skridt.


   • Ghostwriter. Har du masser af stof, men mangler tiden eller er måske ikke trænet i at skrive til et bredere publikum, kan du med fordel hyre en ghostwriter til at skrive bogen. Du kommer med det faglige indhold til bogen, mens jeg strukturerer, skriver og formidler materialet.


   • Redaktør og korrekturlæser. Uanset hvor godt du skriver, er en redaktør uundværlig i et professionelt bogprojekt. Redaktøren er din garant for at bogen fremstår gennemarbejdet og ensartet. Sprog, flow og rytme, overensstemmelse mellem billeder, billedtekster, figurer, faktabokse og andre elementer hører alt sammen med til redaktørens opgaver. Korrekturlæseren læser bogen igennem for typografiske fejl, stavning, tegnsætning og grammatik og sikrer at ordvalg og stavemåder er konsistente bogen igennem. En professionel bog bliver korrekturlæst både inden ombrydning og efter at grafikeren har layoutet siderne.


   • PR-rådgiver. Intet er så trist som en trykfrisk bog der ligger på lageret og ikke bliver solgt. Selv om du har en forlagskontrakt, kan det ofte være en fordel at supplere forlagets PR-indsats. Akademisk Formidling kan stå for mediestrategi og -kontakt, for at lave pressemateriale om din bog og finde de helt rigtige vinkler der kan gøre medier og andre interessenter nysgerrige efter at høre om bogen.

   SKAL DU SKRIVE EN BOG?