Medier & PR

Akademisk Formidling har mange års erfaring med pressehåndtering og et godt kendskab til pressen; dermed kan vi sikre at den historie du vil fortælle, kommer ud til de rette medier. Skal du selv i medierne, men savner øvelse i at optræde fx på tv, træner vi budskaber og sprogbrug med dig, så du trygt kan lade dig interviewe.


AKADEMISK FORMIDLING KAN LEVERE:


 • PR-strategi
  Ønsker I en overordnet strategi for hvordan I skal kommunikere til omverden om jeres virksomhed eller resultater, kan Akademisk Formidling rådgive om presse- og kommunikationsstrategier.

 • Presseberedskab
  Hvis jeres forskning er kontroversiel, kan Akademisk Formidling rådgive om hvordan I udarbejder et professionelt presseberedskab, så I er klar hvis medierne henvender sig med kritiske spørgsmål. Vi vil ofte også udarbejde en krisestrategi sammen med jer, så I er godt rustet til at møde kritik og misforståelser, som hurtigt kan sprede sig eksempelvis på de sociale medier. • Medietræning
  Sammen øver vi jeres budskaber og forbereder jer på kritiske spørgsmål, så I trygt kan gå i medierne og fortælle om jeres  resultater.

 • Sociale medier
  Sociale medier som Facebook og Twitter udgør en unik mulighed for at påvirke den offentlige samtale. Akademisk Formidling kan rådgive jer i valget af de online-platforme I bør kommunikere på, lægge en indholdsplan, og vi kan også stå for løbende opdatering og kvalitetssikring af jeres  platforme.


 • Pressevagt
  I kan hyre Akademisk Formidling til at tage pressetelefonen i særligt travle eller belastede perioder. Vi sikrer en professionel håndtering af henvendelserne og sørger for opfølgning og afrapportering til jer. 

Få taletid i medierne

HVORDAN KAN VI FÅ JERES HISTORIE FORTALT?

Vi mennesker er nysgerrige af natur. Det er tydeligt, når man ser ud over dette landskab af tv-antenner og paraboler, som jeg har fotograferet i Ajaccio på Korsika i 2014. Menneskets iboende ønske om at blive klogere på verden er det allerbedste grundlag for kommunikation om forskning og videnskab. Det grundlag bygger Akademisk Formidling på.