Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Strategi og branding

Hvem vil du gerne have i tale? Hvem skal høre om dine ideer og resultater? Hvad er deres betydning for dit arbejdsfelt, og hvordan kan de påvirkes? At svare på det er et vigtigt led i den strategiske kommunikation. Når du arbejder strategisk med kommunikation, fremstår du mere tydeligt – du får et stærkere brand. Derfor er strategisk kommunikation og branding tæt forbundet. Det handler om at blive skarp på dine budskaber og dit samlede udtryk – visuelt som idemæssigt.


AKADEMISK FORMIDLING KAN LEVERE:


 • Kommmunikationsstrategi

  Kommunikationsstrategien er et vigtigt redskab for den der vil skabe opmærksomhed om sin virksomhed og sine resultater. Akademisk Formidling styrer jer gennem processen med at identificere overordnede mål, indsatsområder og målgrupper, så I står tilbage med en tydelig retning for det kommende arbejde.


 • Interessentanalyse

  Interessentanalysen stiller skarpt på de interessenter jeres projekt eller organisation har, og hvad deres udgangspunkt er for at interessere sig for jer. Vigtige grupper af interessenter kan være embedsmænd, erhvervsledere og politikere, som skal træffe betydningsfulde beslutninger, men som ikke altid har den fornødne viden. Interessentanalysen et godt redskab til at prioritere kommunikationsindsatsen.


 • Identitet og branding

  Træder du og din din organisastion tydeligt frem – visuelt såvel som ide- og budskabsmæssigt? Akademisk Formidling guider jer gennem valg og fravalg, til I står med et tydeligt koncept, der er let at fortælle omverden om, så jeres resultater og budskaber kan komme ud at gøre nytte.


 • Kursus: Branding for forskere

  Vil du som forsker eller fagperson – eller I som institution – gerne være mere aktiv i den offentlige samtale, er det en god ide at etablere en 'platform' at tale fra. Det er et fagligt og værdimæssigt ståsted, hvor du eller din organisation fremtræder sikkert, professionelt og troværdigt. Læs mere om kurset Opbyg en stærk platform


 • Branding med fokus på køn

  Flere og flere virksomheder bliver opmærksomme på at det gode og stærke brand afspejler mangfoldighed og rummelighed, og at den sunde virksomhed er en hvor mennesker føler de hører til og kan være sig selv. Stillingsopslaget der appellerer til alle uanset kønsidentitet, billedvalg, måder at omgås, samarbejde og ikke mindst lede på. Alt det er en del af din virksomheds genderbrand. Akademisk Formidlings søsterbureau Genderwise har specialiseret sig i netop genderbranding og tilbyder rådgivning, workshops eller korte oplæg om hvordan I kommer i gang med arbejdet. Læs mere på Genderwise.dk


LAD MIG HJÆLPE JER MED AT RAMME PLET

For at ramme plet skal man have en tydelig målskive, og så skal man være dygtig til at tage sigte. Her prøver min datter kræfter med bueskydning i Hjemsted Oldtidspark i Sønderjylland. Akademisk Formidling kan også hjælpe dig med at ramme målskiven!