Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Skriv inkluderende – undgå bias!


KUSUS FOR JOURNALISTER, KOMMUNIKATØRER OG MEDIEFOLK


Vil du være sikker på at du skriver til en mangfoldig målgruppe, og at alle føler sig inkluderet og mødt med ligeværd? Kurset giver dig et solidt fundament for at forstå og implementere mangfoldighed og inklusion når du skriver.


Som journalister og kommunikationsfolk er vi vant til at skrive med målgruppen for øje. Men selv om vi har lært at analysere målgrupper og nøje udvælge ordene, viser forskning i diversitet og bias at vi har en tendens til at kommunikere til dem som ligner os selv mest. Vi er ikke særlig inkluderende, og vi har masser af blinde pletter. Samtidig formes sproget af vores køn fra vi er helt små, og undersøgelser viser at små piger kan flere udtryk for tøj – fx kjole, bluse og sok – end drenge, mens små drenge kender busser, tog, tanks, lastbiler og andre transportmidler, mere end piger gør.


I dag er der store grupper i befolkningen der ikke ser og læser traditionelle medier, og det gælder ikke mindst de unge. Vi mangler samlende kanaler som alle ser eller hører, og mange grupper suges i stedet ind i ekkokamre hvor de kun hører deres egen stemme. Det kan vi modgå ved at udvikle en mere varm, nysgerrig, rummelig og inkluderende måde at skrive og formidle på hvor vi tager højde for at den der læser, måske står et helt andet sted end vi selv gør.


Det er ikke kun journalister der må arbejde med et mere rummeligt og inkluderende sprog for at fastholde læsere og bygge bro til nye målgrupper. De generationer som i disse år er på vej ud på arbejdsmarkedet, stiller nye krav til virksomheder og arbejdspladser om fleksibilitet, bæredygtighed og diversitet. Den organisation der vil sikre sig kunder og investeringer i fremtiden, må også kunne skrive og kommunikere inkluderende til sine brugere, kunder, medarbejdere og andre interessenter.


Med disse store dagsordner som bagtæppe zoomer kurset ind på sproget og stiller skarpt på de stereotyper, blinde pletter og ubevidste bias som præger vores sprog og gør det usmidigt og gammeldags. Vi arbejder tekstnært med analyse af ord og begreber, og vi prøver kræfter med nye metaforer der kan hjælpe os med at få nye læsere og brugere ombord.


Vi arbejder med:


 • Grundlæggende begreber der er gode at kende når vi taler om mangfoldighed, diversitet, inklusion, repræsentation og bias. Du får lejlighed til at drøfte med andre hvorfor disse begreber er vigtige i din arbejdsvirkelighed, og hvordan du kan arbejde konstruktivt med dem.


 • Stereotyper – i ord eller billeder – der kan føre til fordomme eller skæve og upræcise opfattelser af bestemte grupper.


 • Ord og udtryk som mænd og kvinder bruger om sig selv, og de forskellige måder vi taler til og om mænd og kvinder. Vi ser også på hvordan vi mere bredt kommunikerer til og om personer med baggrund i deres hudfarve, bopæl, alder, uddannelsesniveau osv.


 • Hvornår og hvordan bruger vi pronominer på en inkluderende måde? Hvad er faldgruberne?


 • Emoijs – de er en del af sproget på sociale medier, og de kan være inkluderende eller det modsatte. En test afslører hvordan vi selv bruger emojis når vi skriver.


 • AI-genereret tekst – vi berører fordele og faldgruber ved at generere inkluderende tekst ved hjælp af kunstig intelligens.


 • Sprogpolitik – du får indblik i de mange emner en sprogpolitik kan tage fat om, og de problemer som den kan løse – eller ikke løse, og du kan bruge kurset som inspiration til at udvikle og implementere en sprogpolitik i din organisation.

  TID OG STED

  Torsdag den 3. oktober 2024

  Kl. 9.00-16.00

  Frederiksberg


  PRIS

  4.300 kroner ekskl. moms


  Prisen inkluderer morgenmad, frokostbuffet og kaffe samt undervisningsmaterialer.


  Hvis din arbejdsplads er medlem af Pressens Uddannelsesfond (PU), kan du få 1.300 kroner i støtte. Det kræver at du tilmelder dig via Mediernes Efteruddannelse (ME).


  Hvis ikke din arbejdsplads er medlem af PU, kan du tilmelde dig på mail: via@akademisk-formidling.dk.


   

  INTERNT KURSUS ELLER WORKSHOP?

  Vi holder også kurset internt i jeres organisation eller som en workshop, hvor vi tilpasser indhold og arbejdsform til jeres konkrete behov og ønsker.