Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Forskningskommunikation

Forskning skal formidles så det kan tilgås og forstås af mange forskellige mennesker. Akademisk Formidling bistår forskere og forskningsinstitutioner, både med personlig rådgivning til den enkelte forsker der vil formidle om sit arbejde til en bredere kreds, og gennem større kommunikationsindsatser koblet til forskningsprojekter.


VORES TEAM

Anne-Mette Barfod og Via Christensen samarbejder om kommunikationsprojekter inden for forskning. I tæt teamwork med forskere og institutioner søsætter og styrer vi projekter der har til formål at bære forskernes viden ud i samfundet så den kan blive brugt til at skabe indsigt og tryghed og til at træffe gode og bæredygtige beslutninger.


Vores kommunikationsindsats hviler altid på analyse og strategi. Vi begynder som regel med en interessentanalyse, der giver overblik over alle dem der har en aktie i forskningsprojektet og dets resultater. Dernæst lægger vi på baggrund af workshops og input fra forskerne en kommunikationsstrategi som definerer hvem vi gerne vil have i tale, hvad vi vil fortælle dem, og hvordan. Herpå træffer vi i tæt samarbejde med forskerne beslutning om hvilke indsatser der skal sættes i værk for at nå målgruppen med ny viden.


Vi er både strateger og indholdsproducenter, og der hvor vi ikke selv har spidskompetencen, henter vi specialister ind, så opgaven løftes optimalt. Vores team er altså sammensat specielt til hvert enkelt projekt.


Læs mere om hvad vi tilbyder inden for strategisk kommunikation


Vi rådgiver også om


  • Pressekontakt og medietræning
  • Forskningskommunikation på sociale medier
  • Skrivning og produktion af fagbøger og andre publikationer
  • Godt og medrivende fagsprog.

Via Christensen har overblikket, sans for detaljen og får styret projektet sikkert i mål.  Via er cand.mag. og indehaver af Akademisk Formidling. Hun er tidligere kommunikationschef og har lang erfaring med myndighedskommunikation, presserelationer og rådgivning af fagfolk. 

Læs mere om Via

Anne-Mette Barfod er ide-kvinden, igangsætteren og den skarpe analytiker. Hun er cand.polit. og journalist og har mange års erfaring med strategisk kommunikation, forskningsformidling, analyse og branding.
Læs mere om Anne-Mette

EN KOMMUNIKATØR I FORSKNINGSPROJEKTET

Tænk strategisk kommunikation og branding ind i jeres projekt fra første færd. Tag Akademisk Formidling med på råd – eller hyr os som projektdeltager eller kommunikationskonsulent, så I er sikre på at der hele tiden er fremdrift i kommunikationen. 


HØR HVORDAN VI KAN HJÆLPE JER