Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Skrivekurser

TIL DIG DER VIL SKRIVE SMUKT, KORREKT OG INKLUDERENDE! 

Akademisk Formidling har udviklet en række gode sprog- og skrivekurser til dig der skriver akademiske tekster og fagbøger eller på anden måde skal formidle komplekse emner. Kurserne holdes som udgangspunkt hos jer og tilpasses præcis de behov og ønsker I har. De kan også holdes som webinarer.  


Skriv mangfoldigt og inkluderende!

Sproget er fuldt af køn. Ikke bare grammatikkens opdeling i hankøn og hunkøn, men alle de forskellige værdier vi knytter til mænd og kvinder når vi taler og skriver. Det afspejler sig i hvordan vi taler og skriver på arbejdspladsen, de ord mænd og kvinder bruger om sig selv, og de forskellige måder vi taler til og om mænd og kvinder. Og det handler ikke kun om køn, men også om hvordan vi kommunikerer til og om personer med baggrund i deres hudfarve, bopæl, alder, uddannelsesniveau osv. Heldigvis kan du arbejde med din virksomheds sprog og på den måde geare den til at møde alle slags medarbejdere med ligeværd.


Skriv klart fagsprog – og bliv læst og forstået!

Vil du gerne formidle kompleks viden i fagbøger, artikler og debatindlæg? På dette heldagskursus lærer du enkle greb der letter dit sprog uden at præcisionen i dit budskab går tabt. Vi arbejder primært med sproget, men også med tekstens opbygning og struktur, med målgrupper og med brug af fakta og cases.

 

Komma eller kaos?

De danske kommaregler er desværre ret rigide, og det er nemt at kløjes i dem. Samtidig kan for mange gale kommaer få teksten til at se uprofessionel ud og gøre den svær at læse og forstå. På kurset får du genopfrisket hovedreglerne for at sætte komma på dansk, og du hører om de fem største faldgruber du kan tumle ned i når du skal sætte komma – og lærer at undgå dem. 


Den gode e-mail: Bliv læst og få svar!
Vi der arbejder på kontor, modtager i gennemsnit omkring 120 e-mails hver dag. Det er mange at skulle læse og besvare og forholde sig til. Hvordan skal du som afsender trænge igennem den skov af e-mails, og sikre at netop din mail bliver læst, forstået og ageret på? På kurset
får du værktøjer der kan hjælpe din organisation, virksomhed, institution eller forening med at skrive bedre, kortere og færre e-mails – og ikke mindst e-mails der bliver læst og forstået. Læs mere


Skriv og disponér de bedste breve!

Brevene til virksomhedens kunder bliver nogle gange kaldt 'den oversete kommunikation', men i virkeligheden er de en vigtig del af jeres brand og kan bruges til at knytte stærke relationer. Selv om I skriver om noget så komplekst og abstrakt som fx økonomi, skal I godt skrive enkelt og letforståeligt. På kurset lærer I gode kneb til at skrive enkelt og sætte brevet op, så det bliver let at overskue og afkode.


Styrk troværdigheden med korrekt tegnsætning!

Fejl i tegnsætning kan tegne et sjusket billede af afsenderen. Vi arbejder med alle de mest almindelige tegn i teksten og sætter ekstra fokus på det tegn som driller flest: komma. 

Kursus den 3. oktober 2024: Skriv inkluderende undgå bias!


For journalister, kommunikatører og mediefolk. Tilmelding gennem Mediernes Efteruddannelse.


Læs mere

 

HAR DU BRUG FOR ET KURSUS?

Nej jeg holder desværre ikke kurser i persisk, men jeg elsker den farverige og alsidige kommunikation i ord og billeder om is og te og kaffe og safrankager. Billedet er taget i Shiraz, Iran, i 2016.