RAPPORTER DER BLIVER LÆST

LÆR AT SKRIVE OG PRODUCERE GODE RAPPORTER!

Hver dag udgives talrige rapporter, pjecer og informationsmaterialer baseret på faglige og videnskabelige undersøgelser. De indeholder vigtig viden der skal formidles videre. Men indforståede termer, trist akademisk opbygning og manglende layout gør rapporterne svært tilgængelige – uagtet hvor seriøst og vigtigt budskabet er. På kurset får deltagerne redskaber til at strukturere, skrive, layoute og publicere fagmateriale så modtagerne kan forstå og bruge den viden det rummer.


Kurset kan holdes i den form, der passer jer bedst – som gå hjem-møde eller et todages kurser med flere undervisere. I vælger hvor omfattende kurset skal være, og hvilke moduler vi skal fokusere på:


  • Formål, målgrupper, succeskriterier

  • Struktur, prioritering og disponering

  • Læsevenligt sprog

  • Visuel formidling

  • Publicering af rapporten og samarbejde med pressen


Kurset er udviklet sammen med Von e design og kommunikation.

Skriv rapporter der bliver læst

HAR DU BRUG FOR ET KURSUS?