Rapporter & publikationer

En spændende og velskrevet rapport kan sætte dagsorden og være med til at forandre verden. Omvendt kan indforståede termer, snørklede sætninger, trist akademisk rapportopbygning og manglende layout gøre livet svært for læserne, uagtet hvor seriøst og vigtigt budskabet er. Få hjælp til at blive skarp på struktur, sprog og layout – og vær forberedt, når rapporten rammer medierne.


AKADEMISK FORMIDLING KAN LEVERE: 


 • Rådgivning
  Akademisk Formidling rådgiver om udarbejdelse af rapporter og fagbøger – herunder disposition, struktur, kapitler, opsætning og visuelt udtryk, så materialet fremstår klart og indbydende. Vi rådgiver også om hvordan rapporten kan komme ud i offentligheden og blive brugt – og om hvordan du forbereder dig på opmærksomhed fra medierne.


 • Kurser om gode rapporter
  Faglige rapporter kan ofte være tung og indforstået læsning for modtagerne. Vi tilbyder kurser i produktion af gode rapporter. Her hører deltagerne blandt andet om sprog, læsbarhed og visuelle elementer, som gør en rapport tilgængelig og anvendelig for målgrupperne. Læs mere


 • Grafisk produktion
  Lad Akademisk Formidling stå for hele styringen af den grafiske produktion af rapport, fagbog eller magasin, fra den første ide til den færdigtrykte bog kommer fra trykkeriet, duftende af tryksværte.


 • Gennemskrivning og korrektur
  Vi gennemskriver din rapport, så sproget flyder let, og under hensyntagen til dem der skal læse og forstå rapporten – og gerne træffe gode beslutninger på baggrund af den. Vi læser også korrektur, så det spændende indhold ikke skæmmes af småfejl.


 • Ghostwriting
  Lad Akademisk Formidling være ghostwriter på din bog eller e-bog. Det betyder at du kommer med det faglige indhold til bogen, mens Akademisk Formidling strukturerer, skriver og formidler materialet.

Pust liv i rapporter og publikationer

SKAL VI KIGGE PÅ DINE RAPPORTER?

Så smukt kunne tekst sættes op for 120 år siden! Det er den engelske designer William Morris' udgave af Geoffrey Chausers Canterbury-fortællingerne, trykt i 1896, med træsnit af Edward Burne-Jones. 

Telefon 5211 0613

Akademisk Formidling

Brolæggerstræde 6, baghuset, 1. sal

1211 København K

CVR-nr. DK40424970

Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale og gør kommunikation om forskning, kunst og videnskab forståelig, relevant og medrivende.