Akademisk Formidling giver akademikere, forskere og fagfolk en stærkere stemme i den offentlige samtale

Hvem vil du gerne have i tale? Hvem skal høre om dine ideer og resultater? Hvad er deres betydning for dit arbejdsfelt, og hvordan kan de påvirkes? At svare på det er et vigtigt led i den strategiske kommunikation. Dernæst handler det om at blive skarp på dine budskaber og dit samlede udtryk – visuelt som idemæssigt. Endelig indebærer arbejdet med strategisk kommunikation at du måler og analyserer din kommunikation. Det giver dig nemlig et bedre grundlag at træffe beslutninger på – og en større gennemslagskraft.


AKADEMISK FORMIDLING KAN LEVERE:


 • Kommmunikationsstrategi

  Kommunikationsstrategien er et vigtigt redskab for den der vil skabe opmærksomhed om sin virksomhed og sine resultater. Akademisk Formidling styrer jer gennem processen med at identificere overordnede mål, indsatsområder og målgrupper, så I står tilbage med en tydelig retning for det kommende arbejde.

 • Interessentanalyse

  Interessentanalysen stiller skarpt på de interessenter jeres projekt har, og hvad deres udgangspunkt er for at interessere sig for jer. Vigtige grupper af interessenter kan være embedsmænd, erhvervsledere og politikere, som skal træffe betydningsfulde beslutninger, men som ikke altid har den fornødne viden. Interessentanalysen et godt redskab til at prioritere kommunikationsindsatsen. • Identitet og branding

  Træder du og din din organisastion tydeligt frem – visuelt såvel som ide- og budskabsmæssigt? Akademisk Formidling guider jer gennem valg og fravalg, til I står med et tydeligt koncept, der er let at fortælle omverden om, så jeres resultater og budskaber kan komme ud at gøre nytte i omverden.

 • Måling 

  Bliver jeres nyheder og rapporter læst? Når I jeres målgruppe? Og får I dem til at ændre adfærd i den ønskede retning? Måling er et vigtigt element i arbejdet med strategisk kommunikation. Det gør jer klogere, og I kan bruge resultaterne som dokumentation. 

 • En kommunikatør i forskningsprojektet
  Har I brug for en kommunikationsfaglig drivkraft i jeres projekt, kan I hyre Akademisk Formidling som projektdeltager eller kommunikationskonsulent. 

Ram målskiven med strategisk kommunikation

LAD OS HJÆLPE DIG MED AT TAGE SIGTE

For at ramme plet skal man have en tydelig målskive, og så skal man være dygtig til at tage sigte. Her prøver min datter kræfter med bueskydning i Hjemsted Oldtidspark i Sønderjylland. Akademisk Formidling kan også hjælpe dig med at ramme målskiven!