Manwise

Akademisk Formidling rådgiver om ligestilling


Akademisk Formidling er medstifter af Manwise, der tilbyder strategisk kommunikationsrådgivning til virksomheder og brancher der ønsker at tiltrække og fastholde de største talenter uanset køn. 

Det ses på universiteterne, i bestyrelseslokalerne og i skurvognene. Trods vores gode intentioner har mænd og kvinder ikke samme muligheder for at vælge det karriereforløb de brænder for og har størst evner for. Talent går til spilde når vi fastholder hinanden i stivnede kønsmønstre og stereotyper. Med initiativet Manwise kaster Akademisk Formidling sig ind i kampen for at ruste uddannelser og arbejdsmarked til at møde alle med ligeværd, uanset køn.

I Danmark har vi baseret vores samfund på et princip om at alle mennesker, uanset køn, herkomst, religion, seksuel orientering osv., har lige muligheder for at uddanne sig og gøre karriere. I praksis er det bare ikke tilfældet. Strukturer både på og udenfor arbejdsmarkedet gør at mænd og kvinder ofte vælger uddannelse med udgangspunkt i deres køn – i stedet for på baggrund af deres talent og interesser.


Det gælder når de skal vælge fag, hvor drenge helt fra barnsben stadig får fodbolde og ”teknisk” legetøj, mens piger får barbiedukker og langhårede, lyserøde ponyer og dermed ordløst peges i en bestemt retning. På erhvervsskolerne er kvinderne i kolossalt underskud på murer- og blikkenslageruddannelserne, mens mændene mangler i omsorgsfagene.


Det gælder de to køns mulighed for at prioritere familien når de får børn – hvor den lange barselsorlov er øremærket til kvinder, mens mændene kun har krav på sølle to uger. En skævvridning som er dårligt for familiemønstrene, idet den fratager mænd muligheden for at påtage sig rollen som primær omsorgsgiver, og i øvrigt har katastrofale konsekvenser for kvinders karriere og lønudvikling, hvor de kommer mere og mere bagud i forhold til mændene for hvert barn de får.


Endelig gælder det i arbejdsmarkedets top, hvor kvinderne glimrer ved deres fravær. Under hver femte professor er en kvinde, og af Danmarks 1000 stærkeste virksomheder er kun de 69 ledet af en kvinde.


Så meget talent går tabt, fordi traditioner, forudindtagede holdninger og gamle stereotyper forhindrer mænd og kvinder i at blive den bedste version af sig selv – i at komme fuldt til udtryk.


Nu stiller Akademisk Formidling sin værktøjskasse inden for strategisk kommunikation, branding og klare budskaber til rådighed for ligestillingen mellem kønnene på arbejdsmarkedet. Det emne har jeg hen over vinteren mødtes mange gange med Anne-Mette Barfod for at tale om. Anne-Mette er cand.polit. og strategisk kommunikationsrådgiver, og hun har beskæftiget sig med såvel den sociale som den økonomiske side af kønsspørgsmål i mange år. Nu har vi poolet vores kompetencer i en fælles indsats.


Manwise rådgiver virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der gerne vil tiltrække og fastholde flere kvinder. Gennem dialog og samtaler om værdier, ønsker, bekymringer og – fremfor alt – ideer lægger vi strategier og udtænker løsninger, der kan føre til ny adfærd, ændrede værdisæt og rebranding af arbejdspladser og brancher.


Målet er at alle mennesker uanset køn skal kunne vælge den karrierevej de brænder for.


Læs mere om Manwise:

Manwise.dk

Facebook

LinkedIn